Evaluacija nastavnog procesa – FF 1. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

I godina – zimski semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Uvod u psihologijuprof. dr Jasna Bogdanović Čurić
Metodologija psiholoških istraživanjadoc. dr Džanan Berberović
Informatikaprof. dr Milica Tepšić
Psihologija nastave i učenjadoc. dr Elvir Ibeljić
Sociologijaprof. dr Ostoja Barašin