ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM U BANJOJ LUCI ODRŽANA JE STRUČNA OBUKA NA TEMU “KAKO NAPRAVITI BIZNIS PLAN?” KAO DIO GODIŠNJEG PROGRAMA STRUČNIH OBUKA

U cilju dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata Ekonomski fakultet Univerziteta PIM organizovao je stručnu obuku na temu „Kako napraviti biznis plan?“, kao dio godišnjeg programa stručnih edukacija.

Naši studenti su sa radošću prihvatili poziv da učestvuju u programu stručne edukacije na temu „Kako napraviti biznis plan?“, koja je održana u petak, 21. maja 2021. godine na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci.

Cilj obuke bio je da polaznici, u interakciji sa kreativnim i zanimljivim pristupima  stručnih edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim iskustvom, razumiju i upoznaju dodatne vještine i tehnike izrade biznis plana.

Edukatori su kroz razne primjere iz prakse opisali sve segmente biznis plana, te ukazali na znjegov značaj ističući da je plan potreban kako biste dobili uvid u potencijal vaših ideja, kao i efikasno utvrđivanje ostvarivosti ideja.

„To je plan kojim vaš biznis treba da ide da biste ostvarili cilj.“ – prof. dr Nikola Vojvodić

U prvom dijelu obuke, prof. Nikola Vojvodić je ukazao na osnove biznis plana, njegovu primjenu i značaj u savremenom poslovnom svijetu.

Isto tako, edukator je govorio o deskriptivnom dijelu biznis plana, proizvodima, tržišnom potencijalu, tehničko-tehnološkom opisu, marketinškom planu, planu vođenja poslovne djelatnosti i drugim temama isplaniranim za ovaj dio predavanja.

Drugi dio obuke bio je vezan za ekonomsko – finansijsku analizu obrađenu kroz različite teme, kao što su: ulazni parametri, projekcija korisnika, fizičkog obima i usluga, OPEX-a, CAPEX-a, bilansa stanja, kao i druge teme koje su važne za izradu kvalitetnog biznis plana, ali i praktični dio – case study.

Evaluirajući program edukacije, naši studenti su istakli da je ispunila njhovo očekivanje.

Univerzitet PIM ovom prilikom želi da se zahvali svojim studentima za iskazano interesovanje i učešće u ovoj obuci.

Isto tako, zahvaljujemo se doc. dr Dijani Kremenović i prof. dr Nikoli Vojvodiću, edukatorima, i svim administrativnim službama Univerziteta koje su na profesionalan i stručan način realizovale ovu pomenutu edukaciju.

Posebnu zahvalnost u ime svih učesnika obuke dugujemo direktoru i predsjedniku Uprave Univerziteta PIM, prof. dr Iliji Džombiću, koji je prepoznao značaj ovakvih obuka za razvoj znanja naših studenata, inicirao i organizovao njihovu realizaciju.

Po završetku obuke studentima su uručeni certifikati.

PR SLUŽBA