Obavještenje za predstojeće izbore za Studentski parlament

Drage kolege, da biste postali član Studentskog parlamenta morate prijaviti svoju kandidaturu. U Studentski parlamet se biraju po jedan član ispred svakog studijskog programa sa svake godine studija.

Prijaviti se možete kod koordiantora nastave Igora Šabića ili prorektora za nastavu Mladena Ivića.

Izbori će se održati u holu Univerziteta 06.12.2019. godine u periodu od 10:00h-17:00h. Svaki student treba da dođe da se prijavi kod članova izborne komisije koji će biti smješteni u holu, nakon čega će dobiti glasački listić sa imenima prijavljenih kandidata sa svoje godine studija.