ODRŽANA JE STRUČNA OBUKA POD NAZIVOM „VJEŠTINE JAVNOG NASTUPA“ ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM

Ekonomski fakultet Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci organizovao je stručnu edukaciju „Vještine javnog nastupa“ sa ciljem dodatnog usavršavanja svojih studenata.  

Vještine javnog nastupa su od izuzetne važnosti u modernom poslovnom svijetu, a zahtijevaju se od zaposlenih na skoro svim radnim pozicijama.

Gostujući predavači na Univerzitetu PIM bili su prof. dr Ljubomir Zuber, sa Nezavisnog univerziteta Banjaluka i Mladen Vujinović,  novinar RTRS-a, koji su stručno i zanimljivo realizovali plan i program obuke sa našim studentima.  

Kroz mnoštvo zanimljivih primjera i tehnika savremenog komuniciranja studentima su prezentovane osnove komuniciranja, barijere u komuniciranju, te upravljanje komuniciranjem.  

Predstavljeme su i strategije javnog nastupa koje se odnose na komunikatora, poruku,  govor, medije i komuniciranje s medijima.  

Simulacijom TV nastupa u okviru radionice „Nastup pred kamerom“ studentima je ukazano na važne segmente nastupa pred kamerom, prvenstveno na položaj tijela i pravilno usmjeravanje pogleda. 

Studenti su naglasili da će im stručna obuka „Vještine javnog nastupa“ pomoći u izazovima iz ove oblasti sa kojima će se susresti u realnim situacijama.

„Današnja obuka „Vještine javnog nastupa“ pomogla mi je da naučim različite tehnike i steknem nove vještine komuniciranja, kao i načine za savladavanje treme tokom prezentovanja. Prezadovoljna sam obukom i predavačima! Obuka je bila korisna i zanimljiva. Smatram da svaka osoba treba da prođe nešto slično, prvenstveno radi što boljeg ovladavanja retoričkim vještinama.“

–istakla je studentkinja Dajana Bašić.

Studenti kažu da  su sa sobom ponijeli mnogo dodatnog znanja, vještina, pozitivne energije, te shvatili da javni nastup nije izvor problema, nego ugodno iskustvo koje svako može savladati. Po završetku obuke prof. dr Ljubomir Zuber uručio je sertifikate studentima koji su učestvovali u obuci.

Univerzitet PIM želi da se zahvali svojim studentima za iskazano interesovanje i učešće u ovoj obuci.  

Zahvaljujemo se i profesoru Ljubomiru Zuberu, novinaru Mladenu Vujinoviću, te  svim administrativnim službama Univerziteta koje su profesionalno i stručno organizovale edukaciju.  

Posebnu zahvalnost, u ime svih učesnika obuke, dugujemo direktoru i predsjedniku Uprave Univerziteta PIM, prof. dr Iliji Džombiću, koji je prepoznao značaj ovakvih obuka za razvoj znanja naših studenata i inicirao njihovu realizaciju.  

                                                                                    

PR služba Univerziteta PIM