DAJANA MIĆOVIĆ, DIPLOMIRANI STUDENT – INTERVJU

  • Pri odabiru studija, iz kojeg razloga ste odlučili da ukažete povjerenje Univerzitetu PIM?

Oduvijek sam željela da upišem Pravni fakultet, a sama činjenica da u svom gradu imam studentski centar, je prevagnula u odluci na kom Univerzitetu da studiram.

Odlučila sam da svoje povjerenje ukažem Univerzitetu PIM i nisam se pokajala.

  • Kako biste opisali kvalitet izvođenja nastave?

Što se tiče kvaliteta izvođenja nastave, ja sam veoma zadovoljna. Prije svega, rad u malim grupama, omogućava bolji odnos i saradnju između profesora i studenata. Ono što je posebno značajno je to što mi je Univerzitet omogućio, da osim teorijskog dijela nastave, odradim i praktičnu nastavu, u Pravobranilaštvu RS, koja je bila od izuzetne važnosti za mene.

  • Navedite sve prednosti studiranja koje ste imali na Univerzitetu PIM.

Prednosti studiranja na PIM Univerzitetu su: rad u malim grupama, odrađivanje praktične nastave, umanjenje školarine za najbolje studente…

  • Opišite saradnju sa nastavnim kadrom, saradnicima i osobljem Univerziteta PIM.

Saradnja sa nastavnim kadrom je za mene bila veoma dobra. Profesori i asistenti su uvijek bili tu za naša pitanja, a osoblje studentske službe je uvijek bilo srdačno i spremno da nam pomogne za sve što nam je trebalo tokom studiranja.

  • Kako Vas je Univerzitet PIM pripremio za Vašu buduću poslovnu karijeru?

Smatram da sam zvanjem Mastera prava na Univerzitetu PIM stekla dovoljno znanja i iskustva koja će mi pomoći u budućoj poslovnoj karijeri. Posebno bih se željela zahvaliti Univerzitetu, koji me je kao najboljeg studenta, angažovao kao asistenta, gdje već četiri godine stičem iskustvo sa kolegama i studentima, što za mene predstavlja neprocjenjivu vrijednost za moj lični razvoj i napredak u karijeri.

  • Navedite da li postoji nešto što  biste promijenili tokom Vašeg studija?

Ono što bih promijenila tokom svog studiranja, tačnije ono što bih željela da smo imali,  jeste odlazak na studentsku ekskurziju, koja bi nam vjerujem ostala u lijepom sjećanju. Takođe, voljela bih da je Univerzitet ispunio svoje obećanje da studentima koji završe prvi i drugi ciklus na Univerzitetu dodijeli zlatni prsten, kao nagradu, što nažalost nisam dobila.

  • Koje su Vaše ambicije bile nakon studija i da li ste ih ostvarili?

Moje ambicije su bile da završim Master studije i naravno da se zaposlim. Djelimično su ostvarene, stekla sam zvanje Mastera prava, ali nažalost još uvijek sam nezaposlena.

  • Šta biste, kao diplomirani student, poručili budućim studentima našeg Univerziteta PIM?

Poručila bih im da upišu Univerzitet PIM, da rade na svom obrazovanju, jer je to najmoćnije oružje koje mogu upotrijebiti da promijene svijet.    

  • Za kraj, kada biste mogli da vratite vrijeme, da li bi Vaš izbor za sticanje visokog obrazovanja bio Univerzitet PIM?

Da.