JUNSKI ISPITNI ROK

Obavještavaju se studenti Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment da će se Junski ispitni rok odvijati u periodu od 14.06.2021. godine do 26.06.2021. godine. Studenti mogu prijaviti ispit elektronskim putem do tri dana pred termin ispita.

Pravo prijave ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze prema Univerzitetu zaključno sa 31. martom 2021. godine, odslušali ljetni semestar akademske 2020/21. godine.

Studenti mogu pristupiti ispitu primjenjujući zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (posjedovanje maski, rukavica, poštujući termine ispita i sl.).