OTVORENA PRIPRAVNIČKA POZICIJA U UNDP U BANJALUCI

UNDP u Banjaluci traži osam pripravnika na period od 6 mjeseci

UNDP u Banjaluci je objavio konkurs za prijem osam pripravnika na period od 6 mjeseci, počevši od 1. septembra 2023.

Konkurs je otvoren za studente završnih godina Ekonomskog fakulteta (program Marketing), IT oblasti i mašinskog inženjerstva.

Za pripravnički staž je predviđena naknada, a neophodno je znanje engleskog jezika.

Rok za prijavu je 30. juli 2023.

Prijavu možete poslati online na https://jobs.undp.org/cj_apply.cfm?cur_job_id=113076

Opis pozicije

Pod sveobuhvatnim nadzorom projektnog menadžera UNDP-a, te u bliskoj saradnji sa predstavnicima nadležnih ministarstava i budućim menadžmentom STP BL (Science and Technology Parks in Banja Luka), pripravnik će pomagati u realizaciji projektnih aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje i izgradnju kapaciteta STP BL i njegov menadžerski tim.

Dužnosti i odgovornosti specifične za stažiranje:

 • Promocija i podizanje svijesti o STPBL-u, njegovoj ulozi, programima, aktivnostima i mogućnostima podrške kod inovativne zajednice i javnosti, sa fokusom na korištenje društvenih medija.
 • Podrška implementaciju dubljeg istraživanja lokalnog inovacijskog ekosistema u Banja Luci, kroz organizacioni, logistički, komunikacijski i rad na prikupljanju i analizi podataka.
 • Pomoć u identifikaciji potencijalnih budućih korisnika (startapa i visokotehnoloških kompanija)
 • Podrška u izradi pravnih i operativnih dokumenata potrebnih za osnivanje i registraciju STP BL kao novog pravnog lica i njegove unutrašnje organizacije.
 • Podrška u razvoju STP finansijskih planova, poslovnih modela, usluga, modela prihoda i cjenovnih strategija.
 • Podrška u izradi ključnih operativnih dokumenata potrebnih za funkcioniranje STP BL (tj. javni pozivi, obrasci za prijavu, evaluacijski listovi, itd.)
 • Pružanje podrške u procesu konsultacija i izgradnje konsenzusa o podršci radu STP BL sa ključnim akterima (Vlada, univerzitet, studenti, privatni sektor, trgovinska udruženja, itd.).
 • Pomoć u pripremi komunikacijskih materijala, web sadržaja i sadržaja društvenih medija koji će se praviti za STP BL
 • Pružanje pomoći u organizaciji internih i eksternih projektnih događaja.
 • Pružanje logističke i administrativne podrške.
 • Pomać u drugim relevantnim dužnostima i zadacima, koje odredi menadžer projekta.

Kompetencije

Kandidat treba da:

 • Ima veliki interes za rad UN-a i UNDP-a i pokazati predanost njihovoj izjavi o svrsi i idealima UN-a.
 • Sposobnost uspješne interakcije sa pojedincima različitog socio-ekonomskog, vjerskog i kulturnog porijekla, kako profesionalno tako i osobno;
 • Sposobnost i želja za timskim radom;
 • Odlične interpersonalne vještine;
 • Odlične organizacijske i komunikacijske vještine;
 • Jake istraživačke vještine i sposobnost identificiranja relevantnih informacija
 • Snažne analitičke sposobnosti, sposobnosti izvještavanja i pisanja
 • Sposobnost rada u kratkim rokovima;
 • Sposobnost rada pod pritiskom i stresnim situacijama;
 • Detaljno orijentisan način rada;
 • Inovativan i kreativan pristup zadacima;
 • Otvorenost za promjene i sposobnost primanja/integriranja povratnih informacija.

Potrebne vještine i iskustvo

Kandidati za program stažiranja UNDP-a moraju u vrijeme prijave ispuniti jedan od sljedećih uslova:

 • biti upisani na postdiplomski studij (kao što je master program ili viši)
 • Biti upisan u završnu akademsku godinu prvog univerzitetskog programa (kao što je diploma ili ekvivalent)
 • Nedavno ste diplomirali sa univerzitetskom diplomom (kao što je definisano u (a) i (b) gore i, ako bude odabrano, morate započeti stažiranje u roku od jedne godine od diplomiranja
 • Biti upisan u program postdiplomske stručne prakse i obaviti praksu u okviru ovog programa
 • Poznavanje engleskog i lokalnih jezika u Bosni i Hercegovini je obavezno
 • Potpuna kompjuterska pismenost.

Napredna kompjuterska pismenost (web dizajn, društveni mediji, prikupljanje/obrada podataka/analiza itd.) bi se smatrala kao prednost.

Diploma i iskustvo u sljedećim akademskim disciplinama će se smatrati prednošću:

 • Zakon
 • Ekonomija/Marketing
 • Komunikacije/Novinarstvo
 • Elektrotehnika/IT
 • Mehanički inžinjering
 • Prirodne nauke

Benefiti za pripravnika

Pripravnik će imati priliku:

 • Učestvuje u mogućnostima interne obuke prema potrebi;
 • Nauči strukturu, mehanizme, politike i oblasti prakse UNDP-a;
 • Učestvuje u posvećenim obukama i UNDP-ovim alatima za online učenje;
 • Ojača svoje vještine kroz praksu na poslu i intenzivnu interakciju sa vršnjacima.

Više o konkursu možete pronaći na https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=113076

Pripravnik u UNDP u Banjaluci