Evaluacija nastavnog procesa – FF 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

II godina – zimski semestar

          Predmet        Odgovorni nastavnik
Psihometrija Iprof. dr Jasna Bogdanović
Uvod u razvojnu psihologijudoc.dr Miroslav Đurić
Uvod u psihologiju ličnostiProf. dr Nermin Mulaosmanović
Psihologija individualnih razlikadoc.dr Dragana Milojković Čović
Socijalna percepcija i interakcijaProf. dr Nermin Mulaosmanović
Psihologija pamćenja i mišljenjaDoc. dr Miroslav Đurić
Eksperimentalni nacrtprof. dr Jasna Bogdanović