Evaluacija nastavnog procesa – FF 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

III godina – zimski semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Socijalno-emocionalni razvojdoc. dr Miroslav Đurić
Uvod u kliničku psihologijuDoc. dr Džanan Berberović
Uvod u pedagošku psihologiju Doc. dr Zdravko Marjanović
Osnove psihologije grupeProf. dr Nermin Mulaosmanović
Psihologija sportaDoc. dr Dragana Milojković Čović
Socijalna patologijaDoc. dr Snežana Samardžić
Psihologija nastave i učenjaDoc. dr Elvir Ibeljić