Evaluacija nastavnog procesa – FF 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

IV godina – zimski semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Osnove pedagogije sa didaktikomDoc. dr Zdravko Marjanović
Akademske vještineDoc. dr Dragana Aleksić
Metode kliničke procjeneDoc. dr Snežana Samardžić
Opšta psihopatologija-posebni dioDoc. Dr Džanan Berberović
Ponašanje potrošača i marketingprof.dr Mladen Milić
Psihopatologija grupnih procesaDoc.dr Elvir Ibeljić
Uvod u psihoterapiju i savjetovanjeDoc. dr Džanan Berberović