INTERVJU SA PROF. DR LJUBOMIROM ZUBEROM POSLIJE STRUČNE OBUKE “VJEŠTINE JAVNOG NASTUPA” ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM

  • Objasnite značaj održane stručne obuke „Vještine javnog nastupa“ za studente Univerziteta PIM.

Vještine javnog nastupa neophodne su za gotovo sva zanimanja u kojima dominira komuniciranje da bi se uspješno obavio posao i stekla prednost u odnosu na konkurenciju. Studenti su ovladali jednim segmentom ovih vještina što im može biti korisno kao „dodatno znanje“ i tokom daljeg školovanja, ali i u bilo kojem segmentu kojim se budu bavili. Svjedoci smo svakodnevnih loših javnih nastupa bilo da je riječ o verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji što ostavlja loš utisak o organizaciji, ali i o njenim predstavnicima, posebno ako su to ljudi u samom vrhu upravljanja.

  • Kako biste opisali saradnju sa studentima na održanoj obuci?

Saradnja sa studentima je bila odlična. Gotovo da za tri bloka predavanja i vježbi nisam primjetio odustvo pažnje ni kod jednog učesnika. Otvoreni su za razgovor i očigledno je da ih je tema zanimala. Pitanja su bila konkretna što pokazuje kontinuirano aktivno učešće u obuci.

  • Koja su Vaša zlatna pravila u komunikaciji sa studentima?

Biti ono što jesi-prirodan, jasan i otvoren uz maksimalno poštovanje studenata i njihovog mišljenja.

  • Prema Vašem mišljenju, koje koristi studenti imaju od obuke „Vještine javnog nastupa“?

Prije svega svođenje treme na minimum. Potom savladavanje metoda za smanjenje barijera u komuniciranju, usmjeravanje pažnje na slušaoce tako da svako ima osjećaj da se baš njemu obraćate kao i tehnike za kontrolisanje govora tijela na koji se u svakodnevnom komuniciranju ne obraća dovoljno pažnje.

  • Koje ste teme obradili sa studentima u okviru edukacije?

Osnove komuniciranja, strategije komunikatora, poruke i publike, te prirodu masovnih medija i osnovna pravila odnosa tokom javnog nastupa.

  • Kako biste opisali relaciju edukator/student na pomenutoj obuci?

Ravnopravni sagovornici koji su naučili dosta jedni od drugih.

  • Da li se  Univerzitet PIM pokazao kao dobar organizator stručne obuke?

Sve što se odnosi na organizovanje obuke je funkcionisalo kako treba što pokazuje da Univerzitet PIM ima dobar tim u kojem svako radi svoj posao najbolje što može.

  • Da li planirate raditi na unaprijeđenju kvaliteta sadržaja obuke?

Ovo je, da tako kažemo, početni nivo. Kasnije se može pojedinačno raditi sa svakim učesnikom uvažavajući njegova interesovanja kada je riječ o javnom nastupu.

  • Za kraj, koja je Vaša poruka studentima Univerziteta PIM?

Studenti i generalno mladi ljudi su budućnost ove zemlje. Kvalitetno obrazovanje mora da bude prioritet u njihovom životu. Ukoliko nauče da integrišu teoriju i praksu, ali i formu i suštinu čime god da se budu bavili mogu da budu uvjereni da uspjeh neće izostati.