Evaluacija nastavnog procesa – ED 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

IV godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Prof.dr Ilija J Džombić

Marketing logistika

Doc. dr Saša Mitrić

Menadžment finansijskih rizika

prof.dr Marijana Žiravac Mladenović

Međunarodno pregovaranje i lobiranje

Doc.dr Danijela Lakić