Evaluacija nastavnog procesa – MA 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

II godina – zimski semestar

          Predmet           Odgovorni nastavnik
Poslovno pravo I Prof.dr Brana Komljenović
Makroekonomija prof.dr Mladen Ivić / Mr Đuro Krčić
Marketing prof. dr  Mladen Milić
Engleski jezik II Snježana Milačak
Poslovne finansije prof.dr Marijana Žiravac Mladenović/ doc. dr Dijana Kremenović