Evaluacija nastavnog procesa – RN 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENATA

II godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Arhitektura računara

 Doc.dr Saša Salapura

Operativni sistemi

Doc. dr Mahir Zajmović

Računarske mreže

Doc.dr Svetlana Anđelić

Softverski studio 2

prof. dr Negovan Stamenković

Interakcija čovjek računar

Doc.dr Svetlana Anđelić