Evaluacija nastavnog procesa – RN 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENATA

III godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Sistemi u realnom vremenu

Doc. dr Mahir Zajmović

Baze podataka

Prof. dr Hadžib Salkić

Inteligentni sistemi

Prof. dr Hadžib Salkić

Napredna računarska arhitektura

prof. dr Negovan Stamenković

Dizajn softvera

Prof .dr Branko Latinović