Dragana Medarević, odbrana master rada pod nazivom „PRIMJENA RACIONALNO EMOTIVNO – BIHEVIORALNE TERAPIJE NA UČENICIMA SREDNJE MJEŠOVITE ŠKOLE U DRVARU“

Pod mentorstvom uvaženog, doc. dr, Džanana Berberovića, naša Dragana Medarević, odbranila je master rad pod nazivom „ PRIMJENA RACIONALNO EMOTIVNO – BIHEVIORALNE TERAPIJE NA UČENICIMA SREDNJE MJEŠOVITE ŠKOLE U DRVARU”.
U sastavu Komisije za odbranu završnog rada studentkinje Dragane Medarević, bili su:

  1. Doc. dr Zdravko Marjanović – predsjednik,
  2. Doc. dr Džanan Berberović – mentor,
  3. Doc. dr Miroslav Đurić – član,
  4. Dijana Mitrović – zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je riječ o odlično urađenom završnom master radu, koji je po obimu, kvalitetu, jasnom stilu pisanja zadovoljio standarde više nego dobrog završnog master rada. 

Pored kandidata, koji je nesumnjivo uložio ogroman trud, velike zasluge i pohvale idu na račun njegovog mentora doc. dr Džanana Berberovića, koji je pomogao kandidatu svojim ogromnim znanjem, iskustvom i savjetima, što je Komisija umjela da prepozna, te je ovaj završni master rad ocijenila sa najvišom ocjenom, čime je Dragana Medarević zasluženo stekla zvanje master Psihologije, Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Dragani i mentoru!