OLX Konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima svih akreditovanih visokoškolskih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine

Konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima svih akreditovanih visokoškolskih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine

 

PIK d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija redovnim i samofinansirajućim studentima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini za akademsku 2019/2020. godinu. Studentima će u akademskoj 2019/2020. godini biti dodijeljeno 1000 KM kroz deset (10) jednakih mjesečnih rata od 100,00 KM.

I
Opšti kriteriji za dodjelu stipendija:

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati redovni i samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
1. Da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. Da su redovni studenti I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji BiH;
3. Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja;
4. Da nisu zaposleni na određeno ili na neodređeno vrijeme;
Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:
1. Akademski esej ili tekst na temu “Analiza trenutnog stanja i prijedlog mjera poboljšanja na OLX.ba.”
2. Poželjno učešće na odabranim domaćim ili međunarodnim studentskim programima ili projektima vezanim za poduzetništvo, startup-e i inovacije;
3. Poželjno iskustvo u pokretanju vlastite poslovne ideje u formi koncepta, prototipa, patenta ili publikacija naučnog, eksperimentalnog ili drugog stručnog rada.
4. Pitch prezentacija vlastite ideje, startupa, patenta ili projekta na kojem trenutno radite.

II
Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački I ovog konkursa, studenti su dužni priložiti:
1. Uvjerenje o državljanstvu;
2. Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi;
3. Potvrdu o redovnom studiju;
4. Kopiju svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu);
5. Ostala dokumentacija propisana posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.

III

Lista prioriteta kandidata koji ispunjavaju uslove iz tačaka I i II konkursa utvrđuje se na temelju
postignutog uspjeha popisanim u opštim i posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.
IV
Rok za podnošenje prijava je do 31.07.2019. godine. Potrebnu dokumentaciju slati na adresu: Pik
d.o.o., Dejzina Bikića 2A., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.
Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali/ovjerene kopije.
V
Dobitnici stipendija će biti obaviješteni putem maila i/ili telefona. Spisak dobitnika će biti objavljen
putem OLX.ba kanala: društvene mreže, blog, newsletter.