JUNSKI ISPITNI ROK

JUNSKI ISPITNI ROK

Obavještavaju se studenti Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment da će se Junski ispitni rok odvijati u periodu od 26.06.2020. godine do 11.07.2020. godine. Studenti mogu prijaviti ispit elektronskim putem do dva dana pred termin ispita.

Pravo prijave ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze prema Univerzitetu zaključno sa 30. martom 2020. godine, odslušali zimski semestar akademske 2019/20. godine, apsolventi, kao i studenti iz člana 148. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske.

Studenti mogu pristupiti ispitu primjenjujući zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (posjedovanje maski, rukavica, poštujući termine ispita i sl.).