POZIV ZA PRIJAVU ZA ERAZMUS RAZMJENU OSOBLJA – TEMIŠVAR

Poziv za prijavu za Erazmus razmjenu nastavnog/nenastavnog osoblja Univerziteta PIM sa Politehničkim univerzitetom u Temišvaru (Rumunija) 2024.

Prijemna institucija: Politehnički univerzitet u Temišvaru

Država: Rumunija

Broj dostupnih mjesta: 3 (2 u svrhu podučavanja i 1 u svrhu treninga)

Trajanje razmjene: 20.5 2024. do 24.5.2024. (period putovanja nije uključen)

Ko se može prijaviti?
Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uslove:

 • biti dio nastavnog i/ili nenastavnog osoblja Univerziteta PIM;
 • imati saglasnost neposrednog rukovodioca o odsustvu s radnog mjesta;
 • imati popunjen prijavni obrazac (za podučavanje ili trening) iz narednih oblasti Business and administration (kod 041) i Information and communication technologies (061);
 • imati popunjen ugovor sa planom aktivnosti (za podučavanje ili trening);
 • potpisan GDPR;
 • dobro poznavanje engleskog jezika – nivo B2;
 • imati važeći pasoš za period putovanja i boravka u zemlji prijema.

Napomena:

 • Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.
 • Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja sredic50@gmail.com

Za konkurs je potrebno dostaviti:

Način prijave:

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju na adresu: sredic50@gmail.com (sa napomenom: kreditna razmjena Erazmus+)

Rok za dostavljanje dokumentacije je 20.03.2024. godine.

Napomena:

 • Erasmus+ mobilnost mora se ostvariti u programskoj ili partnerskoj zemlji različitoj od zemlje u kojoj član osoblja inače boravi.
 • U sklopu ovog Konkursa aktivnosti će se sprovoditi u Rumuniji.
 • Prednost imaju kandidati koji nisu učestvovali u Erazmus razmjeni. 

Razmjena uključuje:

 • troškove života 140,00 evra/dnevno
 • putne troškove do iznosa od 180,00 evra.
 • Ukupno 1160 evra.

Razmjena ne uključuje:

 • troškove putnog zdravstvenog osiguranja.

Postupak odabira:

 • Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107 i KA171.
 • Odobrene prijave će biti poslane partnerskoj visokoškolskoj instituciji kao nominacije.
 • Visokoškolska ustanova prijema odlučuje o konačnom izboru kandidata.