POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci organizuje za sve studente Univerziteta stručnu obuku na temu „Timski rad i motivacija“.

Cilj obuke je da polaznici, u interakciji sa motivirajućim, kreativnim i zanimljivim pristupom stručnog edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim iskustvom razumiju i upoznaju dodatne vještine i tehnike postizanja boljeg timskog rada i višeg nivoa.

Timskom organizacijom rada oslobađa se kreativna energija zaposlenih i stvara ,,sigurna” radna sredina za ispoljavanje vještina i znanja zaposlenih. Pored toga, timska organizacija rada daje zaposlenima veći osjećaj da mogu da utiču na radnu situaciju i povećava radnu motivaciju.

Kroz trening, polaznici obuke će se upoznati sa modelima izgradnje tima, fazama u kojima se tim može nalaziti, te kroz specifične poslovne primjere omogućiti sticanje znanja o načinima rada uspješnih timova. Trening će obraditi i područja motivacije i samomotivacije kroz praktične primjere i vježbe.

Primarni zadatak obuke je savladavanje tehnike i vještina koje su potrebne za izgradnju efikasnog tima.

Ljudi su spremniji da rade više, bolje, motivisanije ako znaju da nisu sami, nego da su i ostali spremni da „povuku” kada treba. Timski rad je prihvaćen kao rješenje za većinu problema sa kojima se susreću kompanije na današnjem tržištu. Svaki pojedinac postiže više u timu nego što bi ikada mogao sam. Orijentacija na timski rad smanjuje troškove, skraćuje rokove i donosi zadovoljstvo učinjenim.

PROGRAM OBUKE:

  • pojam tima i timskog rada;
  •  vrste timova;
  • dizajniranje timova;
  • izbor članova tima;
  • timske uloge;
  • faze u radu tima;
  • prepreke u timskom radu i njihovo prevazilaženje;
  • komunikacija u okviru tima;
  • osnovni principi motivacije i samo – motivacije u timskom okruženju;
  • demotivatori i motivatori.

Obuka se realizuje 11. decembra 2020. (cjelodnevna obuka) od 10.00 do 17.30 časova na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci.

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti putem e-maila na adresu: natasa.tofil@univerzitetpim.com.

Prijava treba da sadrži podatke o studentu, broj indexa i broj mobilnog telefona. Prijave se dostavljaju najkasnije do 8. decembra 2020. godine.

Obuka je besplatna sa sve studente Univerziteta PIM.

Po završetku obuke polaznici dobijaju sertifikat o učešću na obuci.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom obuke mogu se dobiti od Nataše Tofil, kontaktom na broj telefona 051/378-300.