Intervju, prof. dr Mladen Milić

  • Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM?

Univerzitet PIM je opredijeljen za savremene, inovativne i dinamičke studijske programe, koji prate evropske standarde i odgovarajuće fakultete u okruženju i EU koji su usko povezani sa potrebama i zahtjevima tržišta za visokoobrazovanim kadrovima. Naš univerzitet obrazuje visokostručne kadrove koji tokom studiranja stiču znanje na zavidnom nivou koje im omogućava ravnopravno uključenje u savremene poslovne tokove bez početne potrebe dodatnog usavršavanja.    

Uspostavljanje modernog sistema visokog obrazovanja i stavljanje mladog čovjeka u fokus sticanja znanja primjenom savremenih metoda obrazovanja i učestvovanja u naučno-istraživačkim procesima koji će mu u budućnosti omogućiti kvalitet, stručnost, kompetentost, dalje usavršavanje, napredak u struci i izgradnju zavidne poslovne karijere koja će podstaći dalji razvoj i dobrobit društva, odlike su studiranja na Univerzitetu PIM.

  • Koje su prednosti studiranja na Univerzitetu PIM i šta bi činilo jedinstvenim naš Univerzitet?

Studiranje na Univerzitetu PIM nudi savremeni sistem visokog obrazovanja kojim studenti stiču znanja, vještine i sposobnosti koja im po diplomiranju omogućavaju da se potpuno spremni uključe u procese savremenog, dinamičnog informativno-tehnološkog razvoja i promjena poslovnih metoda, procesa, postupaka i organizacije privrednih aktivnosti, pri čemu daju svoj doprinos u realizaciji poslovnih ciljeva i zadataka.

Uspjeh naših studenata u njihovoj poslovnoj karijeri i životu uopšte je i naš uspjeh. Zato se Univerzitet PIM konstantno zalaže za unapređenje, razvoj i poboljšanje uslova studiranja prateći vrhunske principe sticanja znanja u okruženju i EU.

  • Kako biste opisali kvalitet nastave?

Kvalitet nastavnog procesa predstavlja sposobnost svih zaposlenih na Univerzitetu PIM da zadovolje potrebe studenata i zahtjeve poslodavaca za stručnim i obrazovanim kadrom. Kvalitet nastave na našem univerzitetu odlikuje kvalitetno i permanentno ispunjavanje svih zahtjeva okruženja, stalno poboljšanje obrazovnog procesa, stalno unapređenje nauke i prakse, usaglašenost sa procesima evropske integracije visokoškolskog obrazovanja i Bolonjske deklaracije uz primjenu svih savremenih dostignuća i interakti-vnu komunikaciju u nastavnom procesu.

  • Šta je po Vama zadatak profesora u relaciji profesor/student?

Primarni zadatak profesora u relaciji sa studentima je da primjenom savremenih nastavnih metoda kroz interaktivnu komunikaciju njihovu zainteresovanost za redovnim izvršavanjem svojih obaveza i sticanjem novih znanja podigne na maksimalni nivo. Izgradnja međusobnog odnosa sa jasno razgraničenim obave-zama, spremnost studenata na maksimalnu aktivnost u cilju pojašnjenja svih eventualnih nejasnoća koje se tiču potpunog razumijevanja znanja koje usvajaju uz maksimalnu dostupnost profesora za sva pitanja, ključni su u relaciji odnosa profesor-student.

  • Za kraj, koja je Vaša poruka za studente našeg Univerziteta?

Postoji veoma mnogo razloga zbog kojih ćete se veoma lako odlučiti za studranje na Univerzitetu PIM, kao što su savremeni studijski programi, kavalitetan nastavni kadar, moderna, funkcionalna i savremeno opremljena zgrada u kojoj se odvijaju sve studentske aktivnosti i na kraju dobra međunarodna saradnja sa univerzitetima u okruženju, pa i EU koja se stalno unapređuje i proširuje.

Studiranje na Univerzitetu PIM podrazumijeva i bogat društveni život naših studenata, a tržište rada prepoznaje vrijednost visokostručnih kadrova koji se obrazuju na ovom univerzitetu i kvalitet znanja s kojim izlaze iz amfiteatra. To im omogućava da u relativno kratkom roku dođu do radnih mjesta i u kontinuitetu napreduju u profesionalnoj karijeri. Potvrda toga su naši svršeni studenti i diplomci koji obavljaju odgovorne poslove u privatnom i državnom sektoru i drugim javnim institucijama, organi-zacijama i organima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Srbiji, Hrvatskoj i šire. Upijajte znanje, kao sunđer vodu, jer stečeno znanje ne može vam niko i nikada uzeti. To je najveće bogatsvo koje nosite sa našeg univerziteta i predstavlja dobru osnovu da kroz život nastavite dalje usavršavanje i sticanje novih znanja uz obavezu da ista širite i prenosite na okolinu. 

prof. dr Mladen Milić