POZIV ZA PRIJAVU ZA ERAZMUS RAZMJENU STUDENATA – TEMIŠVAR

Poziv za prijavu za Erazmus razmjenu studenata Univerziteta PIM sa Politehničkim univerzitetom u Temišvaru (Rumunija) 2024/2025.

Prijemna institucija: Politehnički univerzitet u Temišvaru

Država: Rumunija

Broj dostupnih mjesta: 3 (60-63 dana)

Trajanje razmjene: kraj septembra 2024–sredina februara 2025.

Ko se može prijaviti?
Studenti prvog i drugog ciklusa studija Fakulteta računarskih nauka, Tehničkog fakulteta (studijski program Industrijsko inženjerstvo) i Ekonomskog fakulteta u skladu sa dostupnim kursevima (predmetima) na prijemnoj instituciji, uključujući studente na završnim godinama studija, kojima je ostao samo završni rad.

Napomena:

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja sredic50@gmail.com

O visokoškolskoj ustanovi:

http://www.upt.ro/

Za konkurs je potrebno dostaviti:

 • Kopiju pasoša
 • CV u Europass formatu
 • Prijedlog Ugovora o učenju
 • Prepis ocjena na engleski jezik
 • Motivaciono pismo
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili rumunskog jezika.

Način prijave:

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju na adresu: sredic50@gmail.com (sa napomenom: kreditna razmjena Erazmus+)

Rok za dostavljanje dokumentacije je 20.04.2024. godine.

Napomena:

 • Erasmus+ mobilnost mora se ostvariti u programskoj ili partnerskoj zemlji različitoj od zemlje u kojoj student inače boravi. U sklopu ovog Konkursa aktivnosti će se sprovoditi u Rumuniji.
 • Prednost imaju kandidati koji nisu učestvovali u Erazmus razmjeni i kandidati manjih ekonomskih mogućnosti.

Razmjena uključuje:

 • stipendiju u iznosu od 1780 EURA

Razmjena ne uključuje:

 • vizu, dozvolu za boravak i osiguranje, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Postupak odabira:

 • Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107 i KA171.
 • Odobrene prijave će biti poslane partnerskoj visokoškolskoj instituciji kao nominacije.
 • Visokoškolska ustanova prijema odlučuje o konačnom izboru kandidata.