Odbrana diplomskog rada, Gordana Kuzmanović

Pod mentorstvom uvaženog doc. dr Miroslava Đurića, naša draga studentica Gordana Kuzmanović, odbranila je diplomski rad pod nazivom „Afektivna vezanost kao prediktor socijalne anksioznosti kod odraslih“.

Komisija je sa zadvoljstvom konstatovala da je riječ o precizno urađenom završnom diplomskom radu, koji je po obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja povezao ne samo razvojnu psihologiju, nego i statistiku i metodologiju, koje su od osnove za istraživanje koje je naša Gordana na 357 uzoraka sprovela.

Pored kandidatkinje, koja je nesumnjivo uložila ogroman trud u ovaj rad, velike zasluge idu na račun njenog mentora, doc. dr Miroslava Đurića koji je pomogao kandidatu ogromnim znanjem i iskustvom, što je Komisija umjela da prepozna, te je ovaj diplomski rad ocijenila sa najvišom ocjenom i konstatovala da je rad odličan orijentir za master rad, čime je Gordana Kuzmanović zasluženo stekla zvanje diplomiranog psihologa, Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Gordani i mentoru