Univerzitet Pim – tradicionalni učesnik Erasmus+ programa

Univerzitet PIM učestvuje u Erasmus+ programu Evopske unije koji podržava obrazovanje, praksu i sticanje internacionalnog iskustva mladih širom svijeta.

Svake godine studenti Univerziteta PIM imaju priliku da jedan semestar provedu na školovanju u nekoj od zemalja EU i drugim partnerskim zemljama.

Svi troškovi studiranja i boravka studenata van BiH u okviru Eramus+ programa su pokriveni iz fondova EU.

Naša studentica Jelena Šibarević, znanje inženjera informatike i računarstva sticala je na Univerzitetu PIM i Tehničkom univerzitetu iz Kluža u Rumuniji, kao učesnica Erasmus+ programa, u kojem učestvuje Univerzitet PIM i Technical University of Cluj Napoca-North University Centre of Baia Mare (Rumunija).

Divno iskustvo i pregršt lijepih uspomena, Jelena je ponijela sa sobom iz Ruminije, boraveći u dva navrata po jedan semestar.