Evaluacija nastavnog procesa – EE 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

IV godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Energetska efikasnost i zaštita životne sredine II

Prof. dr Obrenija Kalamanda

Energetski procesi i okruženje I

Doc. dr Novak Damjanović

Modeliranje, simulacija i optimizacija

Doc. dr Mahir Zajmović

Procesna postrojenja

Prof. dr Mihajlo Travar

Praksa IV