Evaluacija nastavnog procesa – EE 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

III godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Termotehnika sa energetikom

Prof. dr Obrenija Kalamanda  

Energetska efikasnost i zaštita životne sredine I

Prof. dr Obrenija Kalamanda

Obnovljivi izvori energije – zelena energija

Doc. dr Novak Damjanović

Upravljanje kvalitetom

prof. dr Dragan Đuranović

Mašine i aparati

doc. dr Enver Agić

Praksa III

Doc.dr Dejan Kojić