Evaluacija nastavnog procesa – EE 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

II godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Tehnološke osnove proizvodnje

Doc. dr Dejan Kojić/ prof. dr Veljko Vuković

Tehnička mehanika II

Prof. dr Mihajlo Travar

Hidraulika  i pneumatika

Prof. dr Veljko Vuković

Mašinski elementi

Prof. dr Mihajlo Travar

Engleski jezik II

Ma Ivana Aleksić / Snježana Milačak