Evaluacija nastavnog procesa – EE 1. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

I godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Matematika

Prof. dr Sead Rešić

Informatika

Prof. dr Milica Tepšić

Osnove  ekonomije

Prof. dr Ilija J. Džombić

Engleski jezik I

Ma Ivana Aleksić

Sociologija

prof. dr Ostoja Barašin