Evaluacija nastavnog procesa – GD 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

IV godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Vizuelne komunikacije 2

Mr Ljubica Janjetović

Brend menadžment-marketing

Prof.dr Nikola Vojvodić/ Doc. dr Darko Vaselić

Korporativni identitet

Mr Ljubica Janjetović

Praksa IV

Doc.dr Dejan Kojić