Evaluacija nastavnog procesa – GD 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

III godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Vizuelne komunikacije

prof. dr Nikola Vojvodić

Tehnike štampe

Prof.dr Radenko Đurica

Marketing

prof. dr Mladen Milić

Električne mašine

Doc. dr Enver Agić

Praksa III

Doc.dr Dejan Kojić