Prorektor za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, doc. dr Dejan Kojić, ispred Univerziteta PIM, učetvovao na ERASMUS+ seminaru za zemlje Zapadnog Balkana

Seminar za zemlje Zapadnog Balkana u okviru ERASMUS+ programa održan je u Tirani, Albanija, 24. i 25.11.2019. Kao predstavnik Univerziteta PIM učestvovao je prorektor za naučno-istraživački rad Doc. dr Dejan Kojić.

Na seminaru su, sa svojim institucijama predstavnicama, učestvovale 34 zemlje. Cilj seminara između ostalog jeste proširenje broja aplikacija za ERASMUS+ programe u okviru našeg regiona kao i proširenje saradnje zemalja članica.