Sasatanak predstavnika firme Fortberg d.o.o. sa studentima Fakulteta računarskih nauka o mogućnostima poslovnog angažmana

Predstavnici fimre Fortberg d.o.o. održaće sastanak na Univerzitetu PIM sa studentima Fakulteta računarskih nauka u četvrtak 14.11.2019. godine sa početkom u 15:00h. Tema ovog sastnaka biće mogućnost poslovnog angažmana za studente Fakulteta računarskih nauka Univerziteta PIM u firmi Fortberg d.o.o.. Firma Fortberg d.o.o. prepoznala je dugogodišnji kvalitetan rad Univerziteta PIM, te na osnovu kvalifikacija koje studenti stiču na Fakultetu računarskih nauka, odlučila da ponudi poslovni nagažman studentima, kako bi se osigurali da će kvalitetan kadar sa Univerziteta PIM svoj poslovni angažman zasnovati upravo kod njih.