Evaluacija nastavnog procesa – GD 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

II godina – zimski semestar

          Predmet  

Odgovorni nastavnik

Osnove mašinstva

Prof. dr Veljko Vuković

Grafički procesi

Doc. dr Dejan Kojić

Engleski jezik 2

Snježana Milačak

Tehnološke osnove proizvodnje

Doc. dr Dejan Kojić