UNIVERZITET PIM – KOORGANIZATOR PRVE VIRTUELNE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE KOJU ORGANIZUJE FAKULTET ZA MENADŽMENT, HERCEG NOVI

Direktor Univerziteta PIM, prof. dr Ilija Džombić i rektor Univerziteta PIM, prof. dr Dragan Đuranović učestvovaće na prvoj virtuelnoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Ekonomski izazovi država JIE nakon pandemije korona virusa“ koju organizuje Fakultet za menadžment,Herceg Novi.

Teme konferencije o kojima će diskutovati učesnici su:

  1. Da li je reakcija organa državne uprave i lokalne samouprave država JIE bila pravovremena sa konkretnim ekonomskim mjerama podrške privredama?
  2. Da li će preduzete mjere biti dovoljne za oporavak država JIE?
  3. Koliko će navedena pandemija uticati na privrede država JIE u cjelini?
  4. Operativni Program mjera podrške za izlazak iz krize i mjere ekonomskog oporavka.

Konferencija će se održati u ponedeljak 27. 4. 2020. godine u 12h.

Univerzitetu PIM je zadovoljstvo da bude koorganizator i učesnik ovakvoj konferenciji sa
aktuelnim temama!