EDUKACIJA NA TEMU „EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA“, DECEMBAR 2021, BANJA LUKA

POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA PRIJAVU ZA STRUČNU OBUKU NA TEMU „EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA“

Pozivamo zainteresovane studente Univerziteta PIM Banja Luka da se prijave za besplatnu stručnu obuku na temu “Efektivna poslovna komunikacija” koju organizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM u periodu od 13. do 14. decembra 2021. godine u terminima od 11:00 do 14:30 časova.

Prijave se mogu izvršiti na sljedećem linku putem online formulara http://univerzitetpim.com/centar-za-razvoj-karijere/ ili https://univerzitetpim.com/prijava-za-strucnu-obuku/ do 10. decembra 2021. godine.

Edukator na radionici biće mr Danijela Jokanović, psiholog, a cilj edukacije je da učesnici, kroz dvodnevnu iskustveno-edukativnu radionicu, analiziraju vlastiti stil komunikacije, stil komunikacije sagovornika, transakcije u svakodnevnom komuniciranju  i poslovnim relacijama, kao i da kreiraju lični plan za poboljšanje komunikacijskih vještina.

Sadržaj edukacije

I DAN

 • Modul 1: Značaj poslovne komunikacije
  Motivacija polaznika za učešće u edukaciji;
  Zašto je poslovna komunikacija važna – šta kažu istraživanja?
 • Modul 2: Šta je efektivna komunikacija
  Pojmovi: komunikacija, efikasna, efektivna komunikacija;
  Benefiti koje daje efektivna komunikacija u profesionalnom okruženju.
 • Modul 3: Barijere u komunikaciji
  Intrapersonalne barijere;
  Interpersonalne barijere;
  Najčešći uzroci nesporazuma i kako ih prevazići – rad na primjerima.
 • Modul 4: Stilovi komunikacije
  Vrste i karakteristike stilova komunikacije;
  Prepoznavanje ličnog stila komunikacije – rad na primjerima.

Radionica:
Izrada ličnog plana – Kako poboljšati komunikacijske vještine  (I dio)

 
II DAN

Uvodna radionica:  ,,OK“ pozicije

 • Modul 5: Razumijevanje komunikacije
  ROD model ego stanja;
  Prepoznavanje ego stanja sagovornika – rad na primjerima.
 • Modul 6: Transakcije
  Vrste transakcija
  Analiza transakcija – rad na primjerima.

Radionica:
Izrada ličnog plana – Kako poboljšati komunikacijske vještine (II DIO)

 • Zaključak i evaluacija edukacije
 • Podjela sertifikata


Struktura i trajanje
Edukacija će se realizovati za studente Univerziteta PIM u Banjoj Luci u narednim terminima:
13.12. 2021. od 11.00 do 14.30 i
14.12. 2021. od 11.00 do 14.30