15 CRTICA IZ ŽIVOTA UNIVERZITETA PIM TOKOM 2021. GODINE

RETROSPEKTIVA RADA UNIVERZITETA PIM TOKOM 2021. 1. ERAZMUS+ PROGRAMIUniverzitet PIM je tokom 2021. realizovao međunarodni programe mobilnosti studenata i nastavnog osoblja Erazmus+ sa Slovenijom i Rumunijom i krenuo sa pripremama za međunarodnu razmjenu sa Španijom i Srbijom (https://univerzitetpim.com/erasmus-razmjena-2021/ i https://univerzitetpim.com/erasmus-konkursi/).Tokom maja mjeseca 2021. godine, profesori i predavači iz Maribora i sa Više ekonomske škole iz Celja, gostovali su na Univerzitetu PIM gdje su održali predavanje na temu “Dobre etičke prakse u poslovanju“ (https://univerzitetpim.com/pocetna/odrzana-prva-predavanja-u-okviru-erasmus-projekta-dobre-eticke-prakse-u-poslovanju-2/ i https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/erasmus-celje-oktobar-2021/), a u novembru mjesecu na Univerzitetu PIM, gostujuća profesorica sa Tehničkog fakulteta iz Hunedoare, Rumunija, održala je predavanje na temu „Lični razvoj i samospoznaja.“ (https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/mihaela-popa-prvo-predavanje-2021/) 2. STED…

Continue Reading15 CRTICA IZ ŽIVOTA UNIVERZITETA PIM TOKOM 2021. GODINE