Obavještenje za upis ocjena i usmeni ispit iz predmeta kod doc. dr Biljane Petrović

Obavještavamo studente da će se upis ocjena i usmeni ispit iz predmeta kod doc. dr Biljane Petrović održati u petak 21.02.2020. sa početkom u 16:00h, te u subotu 21.02.2020. godine sa početkom u 10:00h.