AKADEMSKI ČAS ZA STUDENTE I GODINE

Na Univerzitetu PIM održan svečani akademski čas za 20. generaciju studenata upisanih u akademsku 2022/2023. godinu

Na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka je u ponedjeljak, 3. oktobra 2022. godine, održan akademski čas za studente prve godine svih studijskih programa, čime je zvanično i svečano obilježen početak nastave u novoj 2022/2023. akademskoj godini.

Dobrodošlicu novoj jubilarnoj 20. generaciji studenata na Univerzitetu PIM, poželio je rektor, prof. dr Dragan Đuranović, a nakon toga je prof. dr Simonida Vilić, dekanica Filozofskog fakulteta upoznala brucoše sa radom Univerziteta, odjeljenjima, fakultetima i studijskim programima. Pored toga, profesorica je istakla prednosti studiranja na Univerzitetu PIM i jedinstvenost studija. Prof. Vilić je govorila o bogatoj studentskoj praksi, Erazmus programima i međunarodnoj saradnji, nakon čega je upoznala brucoše sa profesorima koji su prisustvovali svečanom dočeku.

Na kraju, prof. Vilić je informisala studente o važnim događajima i jubilejima na Univerzitetu (kao što su Dani studenata Univerziteta PIM) i pozvala ih da se pridruže narednom događaju, obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji će se održati u ponedjeljak, 10.10.2022. na Univerzitetu PIM.

Studentima se obratio i Igor Šabić, sekretar Univerziteta, koji je studente upoznao sa prorektorima i dekanima svih fakultet i administrativnim osobljem Univerziteta. Tokom njegovog izlaganja, studenti su imali priliku da se upoznaju sa načinom odvijanja nastave, načinom prijave i polaganja ispita, sa platformom za online nastavu, sajtom Univerziteta, načinom dobijanja svih potrebnih informacija i slično.

Dobrodošlicu studentima i mnogo uspjeha u studiju poželio je i prof. dr Ljubomir Zuber koji je tom prilikom predstavio i rad radija UNO te pozvao studente da se pridruže i budu gosti radija.

Nakon što je završen zvanični akademski čas, studenti su prisustvovali svečanom koktelu dobrodošlice u holu Univerziteta gdje se nastavilo upoznavanje i druženje sa profesorima i osobljem Univerziteta.