ERAZMUS RAZMJENA: PROF. LIVIA SEDMINA U POSJETI UNIVERZITETU PIM

Dr Livia Sedmina, koordinator međunarodne saradnje i profesor engleskog jezika na Visokoj tehničkoj školi u Subotici u posjeti Univerzitetu PIM u okviru Erazmus programa

Prof. Livia Sedmina boravi na Univerzitetu PIM od 18. do 24. aprila 2022. godine u okviru Erazmus razmjene nastavnog osoblja. Tokom tog perioda držaće predavanje studentima sa Univerziteta PIM iz oblasti stručnog engleskog jezika na temu „English for Academic Superheroes“.

Profesoricu Sedminu, danas su na Univerzitetu dočekali i ugostili direktor Univerziteta, prof. dr Ilija Džombić, prorektor za nastavu i dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Mladen Ivić, te dekani Filozofskog fakulteta prof. dr Simonida Vilić i Tehničkog fakulteta, prof. dr Nikola Vojvodić. Osim toga, sa profesoricom su razgovarali koordinator nastave Igor Šabić, a dan ranije profesorica Sedmina sastala se sa prorektorom za međunarodnu saradnju na Univerzitetu PIM, doc. dr Dejanom Kojićem, koordinatorom međunarodne saradnje na Univerzitetu PIM, ma Darjanom Sredić i rukovodiocem Centra za dizajn i marketing, doc. dr Ljubicom Janjetović.

Na sastancima se razgovaralo o sličnosti i razlikama studija na obrazovnim ustanovama (VTŠ i PIM), studijskim programima, nastavi, specifičnostima studija na VTŠ u Subotici. Predložena je i dalja Erazmus saradnja među institucijama, mogućnostima učešća u drugim projektima, razgovaralo se o razmjeni studenta, kao i saradnji sa sličnim institucijama u okruženju.