Obavještenje za studente: predavanja kod prof. Filipovića

Odgođena predavanja kod prof. Filipovića.

1. Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva – nastava koja je predviđena za sutra 19.04.2022, neće se održati u zakazanom terminu. Profesor će naknadno objaviti materijale za taj čas na Teams-u.
2. Upravno pravo – nastava koja je predviđena za četvrtak 21.04.2022, neće se održati u zakazanom terminu. Profesor će naknadno objaviti materijale za taj čas na Teams-u.