SUPLEMENTACIJA U SPORTU: PERSPEKTIVE KROZ PRIZMU ISTINA I ZABLUDA

Predavanje prof. Milana Vraneša sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

📅 Datum: 1.4.2024.

🕓 Vrijeme: 16:00 časova

Prof. dr Milan B. Vraneš redovni je profesor na Katedri za analitičku hemiju na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu. Predaje na Medicinskom fakultetu, Fakultetu za fizičku kulturu i Univerzitetskom centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja.

U naučnom radu bavi se proučavanjem sportskih suplemenata, nutrijenata, sintezom, karakterizacijom i primjenom jonskih tečnosti, ispitivanjem fizičko-hemijskih i solvatacionih svojstava novih biološki aktivnih supstanci u obliku jonskih tečnosti, zelenom i analitičkom hemijom.

Koautor je 172 naučna rada u časopisima sa SCI liste, 128 sopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima i 4 poglavlja u knjigama. Radovi dr Vraneša su do sada citirani 2180 puta a ukupan indeks kompetencije iznosi 1260.

Član je Srpskog hemijskog društva, IUPAC Analytical Chemistry Division i član upravmog odbora CHESS Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke.

Održao je veliki broj stručnih predavanja u eminentnim naučnim centrima (SANU, Petnica, itd) i naučno-popularnih predavanja i gostovanja u televizijskim emisijama na temu suplementacije u sportu. Autor je dva udžbenika i dva praktikuma.

Bio je mentor preko 100 diplomskih i master radova, kao i četiri doktorske disertacije.

Za uspješan pedagoški rad dobio je nagradu za najbolje ocijenjenog profesora od strane studenata PMF-a za period 2014-2018.