Univerzitet PIM koorganizator prve međunarodne znanstveno–stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020.

Univerzitet PIM učesnik je i kooragnizator 1. međunarodne znanstveno-stručne konferencije koja će se održati 25. novembra 2020. god. na sveučilištu Libertas, Trg J. F. Kennedya 6b u Zagrebu, Hrvatska uživo uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera te virtualno u online okruženju.

Univerzitet PIM predstavit će naši cijenjeni profesori, prof. dr. Ostoja Barašin kao član organizacionog odbora, a kao učesnik konferencije i 2. panela pod temom Međunarodno povezivanje i održivi razvoj ruralnog turizma prof. dr. Nikola Vojvodić.
U 2. panelu je predviđeno aktivno uključivanje predstavnika akademske zajednice i predstavljanje njihovog viđenja međunarodnog povezivanja u svrhu razvoja ruralnog turizma, s posebnim naglaskom na održivi i odgovorni razvoj.

Cilj konferencije je doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma Hrvatske i susjednih zemalja, s posebnim naglaskom na razvoju Moslavine kao atraktivne kontinentalne turističke destinacije.

Govornici i panelisti biti će turistički djelatnici i neposredni nositelji aktivnosti, predstavnici ključnih turističkih i gospodarskih institucija, predstavnici instituta i fakulteta za turizam i ekonomiju iz više zemalja, te predstavnici resornih ministarstava.

Konferencija ima međunarodni karakter te je organizirana u vidu kratkih stručnih predavanja i tri tematska panela na kojima će se razmijeniti međusobna iskustva i donijeti zaključci, odnosno smjernice budućeg razvoja.

Tematske cjeline konferencije uključuju:

1. Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu

2. Toplice, Nacionalni parkovi i Parkovi prirode kao pokretači razvoja destinacije

3. Novi oblici marketinga kao alati današnjice

4. Izvori financiranja za razvoj ruralnog turizma

5. Važnost edukacije djelatnika za razvoj ruralnog turizma

6. Važnost međunarodnog povezivanja

7. Važnost razvoja ženskog poduzetništva za razvoj sela

8. Uloga države, lokalne samouprave i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma

9. Pozitivni primjeri iz prakse – domaći i inozemni

10. Ostale povezane teme

Detaljni program konferencije biti će objavljen na službenoj web stranici konferencije www.moslavina.info, kao i na službenoj web stranici organizatora  www.vimal.hr kao i upriloženim dokumetnima.