Intervju sa prof. dr Aleksandrom Vuković

  • Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM?

„Naš Univerzitet je prepoznatljivo mjesto sticanja znanja i vještina interaktivnog učenja, kvalitetnih predavanja, organizovanog naučno-istraživačkog rada, mobilnih diskusija, pisanja i kreativnog rada, dakle mjesto za punu osposobljenost za budući profesionalni rad, savremene tržišne zahtjeve i sve veće buduće izazove.“

  • Koje su prednosti studiranja na Univerzitetu PIM i šta bi činilo jedinstvenim naš Univerzitet?

„Naša prepoznatljivost je kontinuirani rad da stvorimo uslove za savremeno sticanje znanja i vještina, za stručnu pripremljenost sa osloncem na nauku, tehnologiju, informatičko-komunikacijska dostignuća, društvene procese i nove izazove kulture života. Time ćemo na najvišim evropskim i domaćim standardima svih nivoa visokoškolskog obrazovanja u potpunosti ispuniti naučnu i stručnu radoznalost studenata, podstaći njihovu kreativnost i razviti sposobnosti i vještine“

  • Kako biste opisali kvalitetu nastave?

„Uz korištenje brojnih klasičnih izvora znanja i vještina, ne samo knjiga i literature, naš Univerzitet svoj naučni i nastavni rad zasniva na novim sistemima savremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, te inovativnom radu profesora, asistenata i saradnika,  što uz punu kooperativnost studenata stvara ambijent u kojem smo pouzdan nosilac učenja, osposobljavanja i razvoja naših studenata, ali i postdiplomaca.“

  • Šta je po Vama zadatak profesora u relaciji student/profesor?

„Naše opredjeljenje je da stvaramo kuću visokoškolskog obrazovanja, punih akademskih sloboda i autonomije, poštovanja studenata, njihovog kreativnog rada i učenja, izgradnje ličnosti savremenih, primjenjljivih i produktivnih znanja koje mogu upotrijebiti za stvaranje novih vrijednosti, bogatstvo i razvoj društva u svim njegovim oblastima života i rada.“

  • Za kraj, koja je Vaša poruka za studente našeg Univerziteta?

„Opredijelite se za studij ili studiranje na našem Univerzitetu,  jer smo osposobljeni za sve nivoe akademskog obrazovanja. Postali smo prepoznatljivi i uporedivi sa najuspješnijim visokoškolskim organizacijama, promovišemo mobilnost studenata na jedinstvenom evropskom obrazovnom prostoru, kako bi osigurali kvalitetno učenje, uključivanje u naučnoistraživački rad i savremene civilizacijske procese.“

prof. dr Aleksandra Vuković