Odbrana diplomskog rada, Zoran Matijević

Pod mentorstvom uvaženog prof. dr Branka Latinovića održana je odbrana diplomskog rada našeg studenta Zorana Matijevića na Fakultetu računarskih nauka.

Tema njegovog diplomskog rada bila je „Razvoj web prezentacije“.

Komisija je pohvalila rad našeg studenta Zorana i istakla praktičnu iskoristivost kao najveću vrijednost njegovog diplomskog rada.

Pored kandidata, koji je nesumnjivo uložio veliki trud u ovaj rad, velike zasluge idu na račun njegovog mentora, prof. dr Branka Latinovića koji je pomagao kandidatu ogromnim znanjem i iskustvom, što je Komisija umjela da prepozna, te je ovaj diplomski rad ocijenila sa najvišom ocjenom, čime je Zoran Matijević zasluženo stekao zvanje diplomiranog inženjera računarstva i informatike, Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Zoranu i i mentoru!