POZIV ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE ZA STUDENTE PSIHOLOGIJE U JU DOM „RADA VRANJEŠEVIĆ“ U BANJOJ LUCI

STUDENTSKA PRAKSA ZA STUDENTE PSIHOLOGIJE U JU DOM „RADA VRANJEŠEVIĆ“ U BANJOJ LUCI.

Poštovani studenti Psihologije II, III i IV godine i master studija, pozivamo vas da se prijavite za obavljanje studentske prakse u JU Dom Rada Vranješević u Banjoj Luci.

Poziv objavljujemo u skladu sa postignutim dogovorom između Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i JU Dom Rada Vranješević Banja Luka.

Studentska praksa je u trajanju od jedan (1) mjesec za studente Filozofskog fakulteta, studijskog programa Psihologija i realizuje se pod mentortsvom diplomiranih psihologa, u skladu s potrebama i dostupnim resursima.

Studenti bi se angažovali u radu sa djecom predškolskog uzrasta, u trajanju od 6 časova dnevno, 5 dana u sedmici. Tokom svoje smjene studenti ostvaruju pravo na topli obrok.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju izazvanu virusom COVID-19 praksa će se obavljati u skladu s preporučenim higijensko-epidemiološkim mjerama.

Svi zainteresovani studenti sa svojim podacima mogu da se prijave kod predsjednice Studentskog parlamenta Dženete Blažević.

Kontakt broj: 061 608 500 (Dženeta Blažević).

Od podataka potrebno je dostaviti: ime i prezime, JMB, godinu studiranja.

Ovim putem pozivamo još jednom studente studijskog programa Psihologija da se prijave na studentsku praksu i time steknu praktično iskustvo i znanje iz svoje oblasti.

Poziv studentima za obavljanje studentske prakse u JU Dom Rada Vranješević