REDOVNI PROFESORI  
Prezime   Ime Titula Email
Džombić   Ilija Prof.dr gordana.markovic@fakultetpim.com
ilijapim@yahoo.com
Latinović   Branko Prof.dr brankolatinovic1@gmail.com
Šušić   Ilija Prof.dr i.susic51@gmail.com
Komljenović   Brana Prof.dr ana-k@blic.net
VANREDNI PROFESORI  
Prezime   Ime Titula Email
Barašin   Ostoja Prof.dr barasinostoja@gmail.com
Vilić   Simonida Prof.dr

svilic26@yahoo.com

Rešić   Sead Prof.dr sresic@gmail.com 
Vojvodić   Nikola Prof.dr profnikolavojvodic@gmail.com
Spremo   Radovan Prof.dr rspremo@het.ba
Mijić   Ranko Prof.dr ranko.mijic@gmail.com
Tepšić   Milica Prof.dr milicatepsic@gmail.com
Žiravac Mladenović   Marijana Prof.dr marijana.mladenovic@fakultetpim.com
Ivić   Mladen Prof.dr ivic.mm81@gmail.com
Đuranović   Dragan Prof.dr  gandra.djuranovic@gmail.com
Milić   Mladen Prof.dr mladen.milic@fondpiors.org
Pušara   Aleksandra Prof.dr  aleksandra.pusara@gmail.com
DOCENTI  
Prezime   Ime Titula Email
Čović   Esad Doc.dr esad.covic@univerzitetpim.com
Marjanović   Zdravko Doc.dr z.marjanovic@mpoo.org;
z.marjanovic@rpz-rs.org
Đukić   Milorad Doc.dr office@markway.org
Lakić   Danijela Doc.dr  danilalakic@yahoo.com
Grublješić   Željko Doc.dr zeljko@directbox.com
Kremenović   Dijana Doc.dr dijana.kremenovic.2018@gmail.com
Kučinar   Rada Doc.dr rkucinar@het.ba
Popović   Dragan Doc.dr dragan.popovic@ftr.zzzrs.net
Cvjetić   Dara Doc. dr cvjeticdara@yahoo.com
Pašalić   Darko Doc.dr  darkopasal@gmail.com
Vaselić   Darko Doc.dr  
Mitrić   Saša Doc.dr  sasamitric.bl@gmail.com
Grgurević   Nikša Doc.dr niksagrgurevic@t-com.net
SARADNICI I ASISTENTI  
Prezime   Ime Titula Email
Kovačević   Dragana Mr k.dragana011@yahoo.com
Krčić   Đuro Mr  naturavitakv@outlook.com
Jokanović   Danijela Mr djokanovic404@gmail.com
Milačak   Snježana dipl. snjezanajezmilacak@gmail.com
Crnogorčić   Željko Mr iat666@teol.net
Čihorić   Mare Mr dompenzionera.tb@teol.net
Kraljević   Željka Mr zeljkak059@gmail.com
Ratković Škero   Milijana Mr milijana_rs@yahoo.com
Mišeljić   Marina Mr marina.miseljic@yahoo.com
Savić   Veselin Dipl. veso@teol.net
Milošević   Predrag Dipl. pedjamil@yahoo.com
Asanović   Jelena Mr asanovic_jelena@yahoo.com
Mastilović   Vladan Dipl. vladan.mastilovic@gmail.com
Topalovic   Nikola Dipl nikolatopalovic86@gmail.com
Miličević   Mirko Mr milicevicmirko1@gmail.com