I CIKLUS STUDIJA

I godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
SociologijaProf. dr  Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
RačunovodstvoProf. dr Marijana Žiravac Mladenović/ Ma Jovana Galićjovana.galic@gmail.com
InformatikaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Osnove ekonomijeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Poslovna matematikaProf. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net
Poslovna etika i komunikacijaProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Osnove menadžmentaProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Engleski jezik 1Prof. Ivana Aleksićigerun@gmail.com
MikroekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Poslovna statistikaProf. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net

II godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
MakroekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Poslovno pravoProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
Preduzetnička ekonomijaDoc. dr Jelena Jovovićjelena.univerzitet.pim@gmail.com
FinansijeDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
MarketingProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Menadžment ljudskih resursaProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodna ekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Istraživanje tržištaProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Engleski jezik 2Prof. Ivana Aleksićigerun@gmail.com
Praksa 1Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

III godina Ekonomska diplomatija

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Međunarodno privredno pravoProf. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Međunarodni odnosi i geopolitika*Prof. dr Ilija Džombićilijapim@yahoo.com
Savremeni privredni sistemiProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Digitalna ekonomijaDoc. dr Jelena Jovovićjelena.univerzitet.pim@gmail.com
Upravljanje projektimaDoc. dr Mirko Miličevićmilicevicmirko1@gmail.com
Diplomatsko-konzularno pravoProf. dr Predrag Raosavljevićpredragraosavljevic@yahoo.com
Praksa 2Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

III Finansije i bankarstvo

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Monetarne i javne finansijeDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
RevizijaProf. dr Marijana Žiravac Mladenović/ Ma Jovana Galićjovana.galic@gmail.com
Bankarski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Digitalna ekonomijaDoc. dr Jelena Jovovićjelena.univerzitet.pim@gmail.com
Upravljanje projektimaDoc. dr Mirko Miličevićmilicevicmirko1@gmail.com
Procjena vrijednosti preduzećaDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Praksa 2Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

III Marketing

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Marketinško komuniciranjeProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Upravljanje marketingomProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Digitalna ekonomijaDoc. dr Jelena Jovovićjelena.univerzitet.pim@gmail.com
Upravljanje projektimaDoc. dr Mirko Miličevićmilicevicmirko1@gmail.com
Međunarodni marketingProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Ponašanje potrošačaProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Praksa 2Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

III Menadžment

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Menadžment proizvodnje i sistemi kvalitetaProf. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Preduzetnički menadžmentDoc. dr Jelena Jovovićjelena.univerzitet.pim@gmail.com
Digitalna ekonomijaDoc. dr Jelena Jovovićjelena.univerzitet.pim@gmail.com
Upravljanje projektimaDoc. dr Mirko Miličevićmilicevicmirko1@gmail.com
Menadžment uslugaProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Menadžment neprofitnih organizacijaDoc. dr Jelena Jovovićjelena.univerzitet.pim@gmail.com
Praksa 2Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

IV godina Ekonomska diplomatija

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Korporativno upravljanjeDoc. dr Mirko Miličevićmilicevicmirko1@gmail.com
Biznis planProf. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Digitalni marketingProf. dr Darko Vaselićd.vaselic@gmail.com
Poslovno pregovaranjeProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Praksa 3Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Teorija i politika međunarodne razmjeneProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
OsiguranjeProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Merdžeri i akvizicijeProf. dr Marijana Žiravac Mladenović/ Ma Jovana Galićjovana.galic@gmail.com
Ekonomska diplomatijaProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com

IV godina Finansije i bankarstvo

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Korporativno upravljanjeDoc. dr Mirko Miličevićmilicevicmirko1@gmail.com
Biznis planProf. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Digitalni marketingProf. dr Darko Vaselićd.vaselic@gmail.com
Poslovno pregovaranjeProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Praksa 3Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenović/ Ma Jovana Galićjovana.galic@gmail.com
OsiguranjeProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Međunarodno bankarstvoDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Ekonomska diplomatijaProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com

IV godina Marketing

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Korporativno upravljanjeDoc. dr Mirko Miličevićmilicevicmirko1@gmail.com
Biznis planProf. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Digitalni marketingProf. dr Darko Vaselićd.vaselic@gmail.com
Poslovno pregovaranjeProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Praksa 3Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
OsiguranjeProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Odnosi s javnošćuProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Ekonomska diplomatijaProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com

IV godina Menadžment

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Korporativno upravljanjeDoc. dr Mirko Miličevićmilicevicmirko1@gmail.com
Biznis planProf. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Digitalni marketingProf. dr Darko Vaselićd.vaselic@gmail.com
Poslovno pregovaranjeProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Praksa 3Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Menadžment u zdravstvu i obrazovanjuProf. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
OsiguranjeProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Merdžeri i akvizicijeProf. dr Marijana Žiravac Mladenović/ Ma Jovana Galićjovana.galic@gmail.com
Ekonomska diplomatijaProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com