Studenti Ekonomskog fakulteta PIM univerziteta svoju praktičnu nastavu mogu da obavljaju u sledećim institucijama:

 • Turistička organizacija Republike Srpske.
 • Muelhbauer d.o.o Banja Luka
 • Udruženje društava za osiguranje Republike Srpske.
 • Euroherc osiguranje dd Sarajevo.
 • Triglav Krajina Kopaonik Banja Luka a.d. osiguranje.
 • Pošte Srpske a.d Banja Luka..
 • Swisslion IAT Trebinje.
 • Agencija za osiguranje Republike Srpske.
 • Auto-Milovanović d.o.o Banja Luka.
 • Tropic d.o.o.
 • “DM PANČIĆ” d.o.o. Prnjavor
 • “INTERPROMET” d.o.o. Novi Grad
 • MKF EKI Filijala Banja Luka
 • NLB RAZVOJNA BANKA Banja Luka
 • “TRŽNICA” A.D. Banja Luka
 • “INTERAUTO” d.o.o. Prnjavor
 • “FORESTA” d.o.o. Kostajnica
 • APIF A.D. Banja Luka
 • ZR “TREND” Banja Luka
 • UniCredit Bank Banja Luka
 • NOVA BANKA Banja Luka
 • Parma Trend d.o.o Trn
 • Euro Auto d.o.o. Banja Luka
 • Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske Banja Luka
 • “Profi” d.o.o. Laktaši
 • Administrativna služba opštine Gradiška
 • Promocije oglašavanje publicitet d.o.o POP
 • “Promos” d.o.o. Banja Luka
 • Raiffeisen BANK dd Banja Luka
 • Udruženje građana “Klub studenata” Slatina
 • “JPJ” d.o.o. Banja Luka
 • Apoteka Srbac
 • Banjalučka pivara A.D. Banja Luka
 • “Rudnici boksita Jajce” d.d.
 • Sfera d.o.o. Banja Luka
 • Vigmelt d.o.o Banja Luka
 • Brokersko-dilersko društvo “Monet” Banja Luka
 • Termotehna BL d.o.o. Banja Luka
 • “Venera” d.o.o. Banja Luka
 • “Agroimpex” d.o.o. Banja Luka
 • “Sanino” d.o.o. Derventa
 • “Ozrenturist” a.d. Doboj
 • Sarajevo osiguranje d.d. Banja Luka
 • R.V.-KONT d.o.o. Gradiška
 • “Plastex” d.o.o. Srbac
 • “Kvimpex” d.o.o. Kotor Varoš
 • “Tema” d.o.o. Banja Luka
 • “M&M PLASTIK” d.o.o. Prijedor
 • “SG GRADNJA” d.o.o. Laktaši
 • UG Viktorija Banja Luka
 • “Imperijal Co” d.o.o. Banja Luka
 • Knjigovodstveni biro “Licenca” Banja Luka
 • “Eurogrand” d.o.o. Prnjavor
 • “Profmedija” d.o.o. Banja Luka
 • “Agrofarm” d.o.o. Oštra Luka
 • “Delta Maxi d.o.o. Banja Luka
 • “Gumimarket” d.o.o. Laktaši
 • “In Company” d.o.o. Banja Luka
 • “Petrol” a.d. Banja Luka
 • SFKR Bilans Laktaši
 • “Procontrol d.o.o. Banja Luka
 • ZU “Opšta bolnica” Prijedor
 • Komercijalna banka a.d. Banja Luka
 • SHP CELEX a.d. Banja Luka
 • “Stirokart – paneli” d.o.o. Srbac
 • “Intelics” d.o.o. Banja Luka
 • “HGP” d.o.o. Prijedor
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ured za veterinarstvo BiH
 • “Alf-om” d.o.o. Banja Luka
 • Moja apoteka d.o.o. Banja Luka
 • “Hypo Group alpe adrija Bank” Banja Luka
 • “Jelšingrad” a.d. Banja Luka
 • Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 • PJ “Elektrodistribucija” Banja Luka
 • “Energetik” d.o.o. Banja Luka
 • “Tomas and Ray” d.o.o. Banja Luka
 • “Wrigley” d.o.o. Sarajevo
 • GI “Jovanić” p.o. Banja Luka
 • “Prima ISG” d.o.o. Gradiška
 • Poreska uprava RS
 • Udruženje ” Biznis centar” Srebrenica
 • “Simpo Sik” d.o.o. Gradiška
 • “Kapi” d.o.o. Banja Luka
 • “Eurosan” d.o.o. Banja Luka
 • “Elisa” d.o.o. Banja Luka
 • Turistička organizacija grada Banja Luka
 • “Primaprom” d.o.o. Banja Luka
 • PJ “Tehnocentar” Glamočani
 • “AirAba” d.o.o. Sarajevo
 • “Alta Axis” Marketinška agencija Banja Luka
 • “Metal Flex” d.o.o. Banja Luka
 • Mikrokreditno društvo “Zdravo” d.o.o. Banja Luka
 • “Too Good” zod Banja Luka
 • “KBC” Brokersko-dilersko društvo Banja Luka
 • Investiciono-razvojna Banka Republike Srpske a.d. Banja Luka
 • Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka
 • “Komerc-Mali” d.o.o. Banja Luka
 • Agencija za vođenje knjiga “Zora” Gradiška
 • “Nova Oprema” d.o.o. Banja Luka
 • “Balans Biro” Srbac
 • “CMC Ecocon” d.o.o. Banja Luka
 • “Novi Magazin” d.o.o. Banja Luka
 • “Castra Amv” d.o.o. Banja Luka
 • Agencija “Partner” Gradiška
 • “Agropetrol” d.o.o. Kostajnica
 • “Rotas” a.d. Banja Luka
 • “Team System” d.o.o. Banja Luka
 • “Arius” d.o.o. Banja Luka
 • “Long Komerc” d.o.o. Banja Luka
 • “De-Mi Promet” d.o.o. Banja Luka
 • Preduzeće za knjigovodstvene poslove ” Budimir Tanja” Prijedor
 • “Vujičić” d.o.o. Gradiška
 • KP “Komunalac” Teslić
 • Ministarstvo trgovine i turizma RS Banja Luka
 • “Vrbica” d.o.o. Kozarska Dubica
 • “Aktivainvest” a.d. Banja Luka
 • “Apis” d.o.o. Trebinje
 • Ministarstvo finasija RS Banja Luka
 • Republička uprava za igre na sreću RS Banja Luka
 • “Ćato Komerc” d.o.o. Banja Luka
 • “Privalcom” d.o.o. Banja Luka
 • UG “Univerzum” Banja Luka
 • “Wellmedic” d.o.o. Gradiška
 • Klinički centar Banja Luka
 • “Granit” d.o.o. Banja Luka
 • “Jaffa Comerc” d.o.o. Trn-Laktaši
 • “Telekomelektro” d.o.o. Banja Luka
 • J.J.”Agencija za mirno riješavanje radnih sporova” Banja Luka
 • T.R. “Elmat-S” Trn
 • “Kontiki” d.o.o. Banja Luka
 • Glavna Banka RS CBBH Banja Luka
 • “Bugatti” d.o.o. Bijeljina
 • JZU “Dom zdravlja” Banja Luka
 • “Viktorija Trans” d.o.o. Laktaši
 • “Zrnić” d.o.o. Banja Luka
 • “Lion” d.o.o. Gradiška
 • “Žitoprerada” d.o.o. Prijedor
 • “Drvoplast” d.o.o. Trn-Laktaši
 • “Protok” organizacija umjetnika Banja Luka
 • “Trend M&V” d.o.o. Banja Luka
 • “Ortoptic” d.o.o. Trn- Laktaši
 • “Bor” d.o.o. Gradiška
 • “Sinergija Plus” d.o.o. Banja Luka
 • “KHE Group” d.o.o. Banja Luka
 • “Mikrofin” Banja Luka
 • “Profi-hobi” Banja Luka
 • “Kompanija Dušanić” d.o.o. Prnjavor
 • “Drina osiguranje” Milići
 • Narodan skupština RS Banja Luka
 • “Dexy Co” d.o.o. Banja Luka
 • Privredna komora regije Banja Luka
 • SR “Jugo-Signal” Banja Luka
 • “Fit” d.o.o. Banja Luka
 • “Bilans” Laktaši
 • “Drvoprodex” d.o.o. Banja Luka
 • G.P. Greatod Banja Luka
 • “Primus Crnić” d.o.o. Laktaši
 • “Tehnosint” d.o.o. Banja Luka
 • Metalna industrija a.d. Prijedor
 • Grafika Expres d.o.o. Banja Luka
 • J.P. “Dep-ot” Banja Luka
 • Nokija Siemens Networks d.o.o. Banja Luka
 • Hemofarm d.o.o. Banja Luka
 • “Autoprevoz” a.d. Banja Luka
 • “Glas Srpske a.d. Banja Luka
 • M:tel a.d. Banja Luka
 • “Topolino Company” d.o.o. Banja Luka
 • “Reconsult” d.o.o. Banja Luka
 • “Bamm-Trade d.o.o. Gradiška
 • “Megafloreks” d.o.o. Banja Luka
 • “Marković Invest” d.o.o. Laktaši
 • “Centroproizvod” a.d. Banja Luka
 • “Nirapro” d.o.o. Kozarska Dubica
 • “Delta Comerc” d.o.o.
 • “Nannini & Company d.o.o. Banja Luka
 • SR “Mega nekretnine” Banja Luka
 • “Kaldera Company” d.o.o. Lakšina
 • “Kristal” a.d. Banja Luka
 • “Italindustrie” d.o.o. Kotor Varoš
 • “MB Impex” d.o.o. Banja Luka
 • Administrativna služba grada Banja Luka
 • “Elios” d.o.o. Banja Luka
 • Ured Svjetske banke /IFC Zagreb
 • “Bepro” d.o.o. Banja Luka
 • “New Moment” d.o.o. Banja Luka
 • “Eurobroker” a.d. Banja Luka
 • “Slavuj Komerc” d.o.o. Prnjavor
 • Centar za međunarodne odnose Banja Luka
 • ŠG “Gradiška” Gradiška
 • “Marinković Commerce ” d.o.o. Banja Luka
 • “InfoCom” d.o.o. Banja Luka
 • “Estrogradnja” d.o.o. Bihać
 • “Indra” d.o.o. Banja Luka
 • ProCredit Bank d.d. Banja Luka
 • “Disk auto” d.o.o. Banja Luka
 • “Meridijan” a.d. Banja Luka
 • “Bukom” d.o.o. Banja Luka
 • “Novi graditelj” d.o.o. Kozarska Dubica
 • Agencija za bankarstvo Republike Srpske Banja Luka
 • “Šuki Komerc” d.o.o. Banja Luka
 • “Grafika Expres” d.o.o. Banja Luka
 • “Light Electric” d.o.o. Banja Luka
 • PZTR “Pizza Shop” Trn-Laktaši
 • “Unicoop trade” d.o.o. Laktaši
 • “Maksvel” d.o.o. Banja Luka
 • “Klenik” d.o.o. Gradiška
 • “Dijabaz” d.o.o. Kostajnica
 • “Delić” Knjigovodstveni biro Modriča
 • “KPMG B-H” d.o.o. Sarajevo
 • Osnovni sud Modriča
 • “Pelagić” Radničko kulturno-umjetničko društvo Banja Luka
 • “Perpetum Mobile” NVO Banja Luka
 • “Aneks” d.o.o. Banja Luka
 • “Brazda produkt” d.o.o. Srbac
 • “LRC” d.o.o. Banja Luka
 • “Orfej” d.o.o Banja Luka
 • “Termomontaža” a.d. Banja Luka
 • “Apif” Banja Luka
 • “Centrum trade” d.o.o. Banja Luka
 • Ekološko društvo “Kanarinac” Laktaši
 • “CO-LEŠČEŠEN” d.o.o. Gradiška
 • “Relko” d.o.o. Banja Luka
 • “Sekulić” d.o.o. Gradiška
 • “Tom Agm” d.o.o. Banja Luka
 • Uprava za indirektno oporezivanje BIH
 • “Jaspot” d.o.o. Mrkonjić Grad
 • “Omb Trans” d.o.o. Čelinac
 • “Rogić Komerc” d.o.o. Laktaši
 • “Radnički univerzitet” Banja Luka
 • “AlfaNet” d.o.o. Prijedor
 • “Tauz” d.o.o. Banja Luka
 • “Novosti Press” d.o.o. Banja Luka
 • “Adrija MM” d.o.o. Banja Luka
 • “Nešković osiguranje”a.d. Banja Luka
 • Intesa Sanpaolo Banka Banja Luka
 • “Account” Knjigovodstveni biro Gradiška
 • VST “Trend” d.o.o. Banja Luka
 • “Uzbor Co” d.o.o. Kotor Varoš
 • Udruženje Marko Polo Banja Luka
 • “Gliga Commerce” d.o.o. Laktaši
 • “Arcerol Mital” d.o.o. Prijedor
 • “Simrad Tecasi” d.o.o. Banja Luka
 • Fima Banka d.d. Banja Luka
 • “Vigmelt” d.o.o. Banja Luka
 • “Sconto-prom” d.o.o. Prijedor
 • “Jaćimović” d.o.o. Banja Luka
 • “Carlsberg BH” d.o.o. Laktaši
 • “Integral” d.o.o. Prijedor
 • “Žute zgrade Fortuna” d.o.o. Banja Luka
 • “ANG” d.o.o. Banja Luka
 • “BM Petrol” d.o.o. Banja Luka
 • “Egena” d.o.o. Banja Luka
 • “P.K. Trade” d.o.o. Banja Luka
 • KR “Makitan” Banja Luka
 • “East Code d.o.o. Banja Luka
 • “Astra” d.o.o. Banja Luka
 • “Mlijekoprodukte” d.o.o. Kozarska Dubica
 • “Megasterplast” d.o.o. Banja Luka
 • “Klim” d.o.o. Prnjavor
 • “Telemax” d.o.o. Laktaši
 • Kraina-osiguranje a.d. Banja Luka
 • Kosig dunav osiguranje Banja Luka

U provođenju Praktične nastave vodi se sledeća evidencija:

 • Dnevnik studentske prakse;
 • Potvrda o obavljenoj praksi;
 • Ugovor o obavljanju prakse koji se uspostavlja sa institucijom u kojoj student obavlja praktičnu nastavu;
 • Uputstvo za pisanje Izvještaja o obavljenoj praktičnoj nastavi;
 • Izvještaj.

Svi navedeni dokumenti nalaze se na službenoj web stranici Univerziteta.