Raspored nastave Prvi ciklus – Ljetni semestar 2021/22
Prva godina Preuzmi
Druga godina Preuzmi
Treća godina – Ekonomska diplomatija Preuzmi
Treća godina – Finansije i bankarstvo Preuzmi
Treća godina – Marketing Preuzmi
Treća godina – Menadžment Preuzmi
Četvrta godina – Ekonomska diplomatija Preuzmi
Četvrta godina – Finansije i bankarstvo Preuzmi
Četvrta godina – Marketing Preuzmi
Četvrta godina – Menadžment Preuzmi

Digitalna ekonomija Raspored nastave Prvi ciklus –Zimski semestar 2021/22  
Prva godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Druga godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Treća godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Četvrta godina – Digitalna ekonomija Preuzmi

Drugi ciklus  
Ekonomska diplomatija Preuzmi
Finansije i bankarstvo Preuzmi
Marketing Preuzmi
Menadžment Preuzmi


Raspored nastave za studente sa ITEP-a Odjeljenje u Istočnom Sarajevu

Prvi cikljus – Ljetni semestar
FINANSIJE I BANKARSTVO – raspored nastave Preuzmi