I GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet  Odgovorni nastavnik/
Saradnik
Nastavni materijal
Poslovna matematikaprof. dr Saša Mičić/
Predrag Milošević
Link
Osnove ekonomijeprof. dr Ilija DžombićLink
Sociologijaprof. dr Ostoja BarašinLink
Informatikaprof. dr Branko LatinovićLink
Računovodstvodoc. dr Dijana KremenovićLink

I GODINA – LJETNI SEMESTAR

Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
Mikroekonomijaprof. dr Mladen Ivić/ mr Đuro KrčićLink
Mikroekonomija TRprof. dr Mare CihorićLink
Poslovna etika i komunikacijaprof. dr Ostoja BarašinLink
Osnove menadžmentadoc. dr Željko GrublješićLink
Osnove menadžmentaLink
Poslovna statistikaprof. dr Sead RešićLink
Engleski jezik 1Snježana MilačakLink

II GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
Poslovno pravo Iprof. dr Brana KomljenovićLink
Makroekonomijaprof. dr Mladen IvićLink
Marketingprof. dr Mladen MilićLink
Engleski jezik IISnježana MilačakLink
Poslovne finansijeprof. dr Marijana Žiravac Mladenović/
doc. dr Dijana Kremenović
Link

II GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
Menadžment ljudskih resursaprof. dr Dragan ĐuranovićLink
Menadžment ljudskih resursa – TRLink
Međunarodna ekonomijaprof. dr Mladen IvićLink
Međunarodna ekonomijaprof. Nikša GrgurevićLink
Istraživanje tržištaprof. dr  Nikola VojvodićLink
Istraživanje tržišta TRprof. Željko CrnogorčičLink
Kultura, etika i komunikacijeprof. dr Ostoja BarašinLink
Kultura, etika i komunikacijeprof. dr Dara CvijeticLink
Praksa IIdoc. dr Dejan KojićLink
Poslovno pravo IIprof. dr Brana KomljenovićLink
prof. Zdravko VukovićLink
Engleski jezik IIma Ivana AleksićLink

III GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
ZAJEDNIČKI PREDMETI  
Upravljanje Marketingomprof. dr Nikola VojvodićLink
Odlučivanje u menadžmentuprof. dr Dragan ĐuranovićLink
Međunarodno poslovanjeprof. dr Ilija J. DžombićLink
Strategijski menadžmentprof. dr Dragan Đuranović/ doc. dr Željko GrublješićLink
  
Finansijski menadžment
( Ekonosmka diplomatija i Finansije i bankarstvo)
doc. dr Dijana KremenovićLink
Monetarna ekonomija
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Goran Kvrgić ma Đuro KrčićLink  
Ponašanje potrošača
(Marketing)
prof. dr Mladen MilićLink
Menadžment proizvodnje i sistem kvaliteta
(Menadžment)
doc. dr Esad ČovićLink

III GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
ZAJEDNIČKI PREDMETI  
Upravljanje projektimaprof. dr Dragan ĐuranovićLink
Upravljanje projektima – TrebinjeLink
Preduzetnički menadžmentprof. dr Simonida VilićLink
Menadžment neprofitnih organizacijadoc. dr Esad ČovićLink
Praksa IIIdoc. dr Dejan KojićLink
PREDMETI PO STUDIJIMA  
Međunarodni odnosi i geopolitika
(Ekonomska diplomatija)
doc. dr Dražan ErkićLink
Ekonomska diplomatija
(Ekonomska diplomatija)
prof. dr Ilija J. DžombićLink  
Evropski biznis
(Ekonomska diplomatija)
prof. dr Ilija J. DžombićLink
Međunarodno poslovno pravo
(Ekonomska diplomatija)
doc. dr Jelena LatinovićLink
prof. Zdravko VukovićLink
Analiza, kontrola i revizija poslovanja
(Finansije i bankarstvo)
doc. dr Dijana KremenovićLink
Menadžment bankarstva
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Jamila JaganjacLink
Javne finansije
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Ljiljana JovićLink
Javne finansije TRprof. Zeljka KraljevićLink
Marketinško komuniciranje
(Marketing)
prof. dr Nikola Vojvodić/ doc. dr Darko VaselićLink
Organizaciono ponašanje
(Marketing i Menadžment)
prof. dr Dragan ĐuranovićLink
Međunarodni marketing
(Marketing)
doc.dr Milorad ĐukićLink
Menadžment usluga
(Marketing i Menadžment)
doc. dr Esad ČovićLink

IV GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
ZAJEDNIČKI PREDMETI  
Ekonomski odnosi sa inostranstvomprof. dr Ilija J DžombićLink
Marketing logistikadoc. dr Saša MitrićLink
Menadžment finansijskih rizikaprof. dr Marijana Žiravac MladenovićLink
PREDMETI PO STUDIJIMA  
Međunarodno pregovaranje i lobiranje
(Ekonomska diplomatija)
doc. dr Dražan ErkićLink
Međunarodno bankarstvo
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Jamila JaganjacLink
B2B marketing
(Marketing i Menadžment)
doc. dr Saša MitrićLink
Marketing neprofitnih organizacija
(Marketing)
doc. dr Saša MitrićLink

IV GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
ZAJEDNIČKI PREDMETI  
Korporativno upravljanjeprof. dr Mladen IvićLink
Korporativno upravljanjeprof. dr Nikša GrgurevićLink
Menadžment informacionih sistemaprof. dr Branko LatinovićLink
doc. dr Dragan PopovićLink
PREDMETI PO STUDIJIMA  
Spoljnotrgovinski marketing
(Ekonomska diplomatija)
doc. dr  Milorad ĐukićLink
Teorija i politika međunarodne razmjene
(Ekonomska diplomatija)
prof. dr Mladen IvićLink
Politika evropskih integracija
(Ekonomska diplomatija)
doc.dr Dražan ErkićLink
Procjena vrijednosti preduzeća
(Finansije i bankarstvo)
doc. dr Dijana KremenovićLink
Procjena vrijednosti preduzeca – Trebinjeprof. dr Radovan SpremoLink
Marketing u finansijama i bankarstvu
(Finansije i bankarstvo)
doc. dr Darko PašalićLink
Marketing u finansijama i bankarstvu
(Finansije i bankarstvo)
prof. Rada KučinarLink
Menadžment osiguranja
(Finansije i bankarstvo)
doc. dr Darko PašalićLink
Menadžment osiguranjadoc. dr Dragan PopovićLink
Odnosi s javnošću
(Marketing)
prof. dr Nikola Vojvodić/ doc. dr Darko VaselićLink
Politički marketing
(Marketing)
prof. dr Nikola VojvodićLink
Menadžment u zdravstvu
(Menadžment)
doc. dr Željko GrublješićLink
Merdžeri i akvizicije
(Menadžment)
pof. dr Marijana Žiravac MladenovićLink
Menadžment u obrazovanju
(Menadžment)
doc. dr Zdravko Marjanović/ prof. dr Simonida VilićLink